Ons verhaal

Wij zijn basisschool De Blinkerd, een christelijke basisschool in Monster. Wij zijn onderdeel van stichting PCPOW. 

We zijn een school met een waardevol en enthousiast team, dat altijd het mooiste in ieder kind naar boven wil halen. We willen de kinderen laten stralen en Blinken. Er is gerichte aandacht voor het welbevinden van de kinderen en met behulp van ondersteuning in de groepen, willen we het mogelijk maken dat er onderwijs op maat geboden wordt met aandacht voor ieder kind. Vanuit drie kernwaarden geven we ons onderwijs vorm: (er) kennen, nieuwsgierig zijn en bouwen. Hoe we vormgeven aan deze kernwaarden en hoe dat terug te zien is in onze school.

 

(Er)kennen

Op de Blinkerd willen we ieder kind erkennen in dat wat hij of zij nodig heeft. Respect en vertrouwen is daarbij het uitgangspunt. Wij creëren een vertrouwde omgeving
waar het kind zich gezien en erkent voelt. De Blinkerd laat kinderen stralen en blinken.
In goede samenwerking met ouders en leerkrachten werken we aan de ontwikkeling van de kinderen. Om een volgende stap in de ontwikkeling van het kind te zetten, kijken we
voortdurend naar wat het kind al kan, wat zijn/haar talenten zijn en wat het kind van ons nodig heeft. Wij geloven in erkende ongelijkheid in de begeleiding van ieder uniek
kind en houden daarbij rekening met het kind en zijn/haar omgeving.

 

Nieuwsgierig

Op de Blinkerd genieten we van de nieuwsgierige open blik waarmee zij naar de wereld kijken. Van deze houding willen gebruik maken en inzetten in ons onderwijs. De kinderen worden vanuit hun eigen blik op de wereld en hun motivatie om nieuwe dingen te ontdekken nieuwe vaardigheden aangereikt. We stimuleren de nieuwsgierigheid door middel van samenwerkend, spelend, ontwikkelingsgericht en ontdekkend/ onderzoekend leren in thema’s. Werken binnen een thema zorgt voor meer betrokkenheid
en krijgt meer betekenis voor kinderen.

Er wordt ontwikkelingsgericht onderwijs gegeven in thema’s. We werken aan verschillende doelen voor verschillende vakken tegelijk. Kinderen werken samen, gaan op onderzoek uit en spelen met elkaar. Zo wordt het kind op het eigen niveau uitgedaagd. Dit is motiverend en dus van groot belang voor leren en plezier beleven in leren. 21-eeuwse vaardigheden staan bij het leren centraal; dat is wat we ieder kind mee willen geven voor de toekomst.

Bouwen

Samen met ouders bouwen we aan de toekomst van het kind. Door te kijken naar wat het kind al kan, bepalen we wat de volgende stap is die gezet moet worden om te bouwen aan hun ontwikkeling. Op elkaar kunnen bouwen is daarin van groot belang. We willen het kind op alle verschillende vakgebieden optimaal laten groeien. Dit doen we door te werken aan een goed zelfbeeld, het kind stimuleren om dingen zelf te proberen en te ondernemen en het kind te leren om om hulp te vragen wanneer dat nodig is. Ieder kind is uniek en heeft eigen behoeften. Daarom is het belangrijk dat we differentiëren in ons aanbod en blijft het team samen bouwen aan het verbeteren van het onderwijs dat we geven.

Onze missie

De Blinkerd laat kinderen stralen en blinken.

Onze waarden

Op de Blinkerd werken we vanuit de volgende kernwaarden:
“ Met een nieuwsgierige blik erkennen we verschillen en
bouwen we met elkaar aan de toekomst van ieder kind”.